Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach wpisz poniżej swój adres emailowy.

Pfeifer & Langen Glinojeck SA
Ul. Mickiewicza 35
60-959 Poznań
e-mail: coproducts@diamant.pl
tel. (23) 675 01 61, (23) 675 01 67

Melasa drink Tofi

Melasa drink Tofi jest kolejnym unikalnym produktem w rodzinie marki Tofi. Jest produktem powstałym podczas produkcji cukru spożywczego z buraków cukrowych. Jej płynny charakter wynika z innowacyjnego procesu produkcji - nie zawiera żadnych dodatków (chemicznych) zmniejszających lepkość tradycyjnej melasy. Melasa drink Tofi jest cieczą o brązowej barwie i zapachu karmelu o lepkości która umożliwiającej jej wygodne stosowanie nawet zimą. Przeznaczona jest do karmienia zwierząt gospodarskich według norm żywieniowych.  

 

Właściwości fizykochemiczne:
Parametry żywieniowe wg.
INRA 2007 -  w materiale świeżym
·       Zawartość cukru w przeliczeniu na sacharozę
·       Popiół nierozpuszczalny w HCl
·       Wilgotność
·       Włókno surowe
-40-42   %
<5%(w sm.)
-do 38%
-0%(w sm.)
·          JPM/kg - 0,64
·          BTJN    -  46 g/kg
·          BTJE    -  47 g /kg
·          NEL (DLG) - 5,4 MJ
 
Producent:
Pfeifer & Langen Glinojeck S.A.
ul. Mickiewicza 35, 60-959 Poznań Weterynaryjny numer ident. Pl1402022p
 
 
Materiał paszowy:  melas buraczany
Numer katalogowy: 4.1.4
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (WE) Nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych

Pliki do pobrania